3D felmérés készül Vitányról

Egyesületünk alakulásától kezdve nagy hangsúlyt fektettünk Vitányvár még meglévő romjainak dokumentálására, és tapasztalható jelenségeinek rögzítésére.

www.vitanyvar.hu

 

A vár részleteinek megörökítése rendkívül fontos feladat a vár megismerése és jövőbeli állagmegóvása szempontjából. A rekonstrukció során csak ezek pontos ismeretével, és részletes értelmezésével lehet szakszerűen és felelősségteljesen döntést hozni az egyes kiegészítések módjáról.

Megalakulásunk egyik fő célja ennek a kutató munkának az elindítása, és elősegítése, valamint  az így nyert információk összegzése, és egy közös adatbázisban való rendszerezése volt.

meroallomas_bme
felmérés mérőállomással

Ennek érdekében kezdettől fogva nagy számú dokumentatív fotó készült, majd később a rajzi feldolgozás, és jelenségrögzítés is megindult. Fontos év volt 2014, ugyanis ez év nyarán készültek el azok az ortografikus, lézeres mérőállomással referált felmérési fotográfiák, melyekre alapozva született meg a vár építéstörténetét feldolgozó tanulmány, mely itt is megtalálható (Vitányvár építési periódusainak kutatása a Bauforschung módszereivel).

orto14
ortofotó – 2014
orto30
ortofotó – 1930 körül

A módszer továbbfejlesztéseként jelenleg az épület fotogrammetriai módszereken alapuló, háromdimenziós, fotorealisztikus modelljének létrehozásán dolgozunk, mely az építészeti tervezéshez is nagy segítséget jelenthet.

www.vitanyvar.hu

A létrejövő modell a falszövetek, térbeli formák mellett pontos alaprajzi képet is nyújt az épület egészéről, segítségével részletes információkat kaphatunk az együttes térbeli viszonyairól, kontextusában vizsgálhatjuk a kisebb elkülönülő jelenségeket, szerkezeteket.